Lichttechnieken

De werkgroep The Armour of Light
Deze werkgroep bestaat sinds maart 2013 en komt regelmatig bijeen om de lichttechnieken te doen die het Engelse medium Olive Pixley in de vorige eeuw heeft doorgegeven.
De technieken bestaan uit innerlijke voorstellingen, soms begeleid door gebaren en klanken, die lichtenergieën aantrekken. Deze lichtenergieën hebben, zeker wanneer ze bij herhaling gedaan worden, een sterk transformerende kracht.

Naast de meditatie die ik al vele jaren beoefende, begon ik vanaf 2008 ook deze lichttechnieken te doen. Voor mij persoonlijk betekent het een dagelijkse bron van licht, kracht en bescherming. De reden dat ik ze ook graag met andere mensen beoefen, is dat ik denk en voel dat deze tijd extra veel lichtkracht nodig heeft. Er is een noodzaak tot transformatie. Een verschuiving van ons egogerichte bewustzijn naar een bewustzijn dat zich verbindt met het grote geheel.

Tot september 2016 woonden mijn man en ik in Haarlem. De werkgroep The Armour of Light is daar ontstaan en nog steeds vinden de meeste bijeenkomsten daar plaats. Het is onze ervaring dat de lichtkracht sterk kan toenemen als de technieken met een groep beoefenend worden.
Nu wij in Overloon wonen zou ook hier een werkgroep kunnen ontstaan. Graag geef ik u meer informatie over de opzet van de bijeenkomsten.

Om een indruk te geven van de aard van de lichttechnieken vindt u hieronder de tekst van de eerste twee technieken.

Olive C.B. Pixley
Olive Pixley werd in Londen geboren en leefde van 1885 tot 1962.
De naam van de werkgroep The Armour of Light is ontleend aan het gelijknamige twee-delig boekwerk van haar hand. Het biedt een unieke methode om – zoals zij het zelf uitdrukte – het Zelf en anderen te helen. Een derde deel: The Magnet vormt het sluitstuk ervan. In de tijd dat Olive Pixley leefde en haar doorgegeven kennis met anderen deelde, werd er van de lichttechnieken gezegd dat ze door mensen van onze tijd herkend zouden worden, als een van de middelen om de overgangstijd waarin wij ons thans bevinden te bespoedigen en te bekrachtigen.

1: Lichtritueel
Direct na het ontwaken gedaan, zorgt deze oefening voor een onmiddelijke aansluiting op de geestelijke wereld, die je de rest van de dag kracht, licht en bescherming zal geven. Olive Pixley maakt hier de vergelijking met electriciteit. Als je in je huis het licht wilt aandoen, zul je aangesloten moeten zijn op het electriciteitsnet. Zorg dat je aangesloten bent!

Je bent net wakker geworden en je ligt in bed. Je ligt op je rug, helemaal ontspannen, vooral in je hoofd. Visualiseer een stralende Lichtfiguur bij je voeten. Je voetzolen raken de voetzolen van de Lichtfiguur. Dit contact met de voeten is de noodzakelijke ‘aarding’ voor de goddelijke kracht als die straks in je lichaam zal ontvonken. Als je eenmaal je Lichtfiguur ‘geaard’ hebt, is die daar als een licht op je pad voor de rest van de dag. Het volgende moment zend je je blik (innerlijk) naar omhoog tot je boven je een oneindig punt van Licht ziet. Dit punt is de standplaats vanwaar inspiratie en openbaring (ontsluiering) door je geest kunnen flitsen op elk moment gedurende de dag, wanneer je maar verkiest om je er opnieuw op te richten. Nu je je geaard hebt met de Lichtfiguur en verbonden bent met het oneindig punt van Licht, visualiseer je in een oogwenk, om jou en de Lichtfiguur heen, een cirkel. Deze cirkel flitst vanaf de rechterkant van je hoofd rond het hoofd van de Lichtfiguur weer terug naar de linkerkant van je hoofd. (Zie tekening)

Begeleidende woorden

Bij de activiteiten van de dag zal de Lichtfiguur je voeten (je gaan) heiligen, en je geest is ontvankelijk gemaakt om inspiratie te ontvangen. Of dit gebeurt of niet hangt van jou af.

In The Armour of Light stelt Olive Pixley dat de Lichtfiguur Christus is, het oneindig punt van Licht is God. Als je dat liever doet, kun je de Lichtfiguur echter ook puur als Lichtfiguur, ‘neutraal’ dus, zien. Een andere mogelijkheid is de Lichtfiguur verbinden aan het Christus- of Boeddhisch bewustzijn, iets wat veel mensen in deze tijd gemakkelijker valt. In plaats van met God, kun je het oneindig punt van Licht ook associëren met Oerbron.

2: De bewuste ademhaling
Je kunt deze oefening in directe aansluiting op de eerste doen, dus direct na het ontwaken, maar als je liever iets meer wakker bent, is een later tijdstip ook goed. Herhaal in dat geval nog even de eerste oefening. Doe het in ieder geval in de ochtend, voordat je aan je dagelijkse bezigheden begint.

De fysieke ademhaling die het ritme van ons fysieke leven bepaalt, gebeurt meestal onbewust. Bewuste ademhaling echter, die ons het ritme van eeuwige levensenergie zal brengen, moet gevisualiseeerd worden en kan niet volgens een automatisch of onbewust proces verlopen.

Na de vorige oefening, waarbij je jezelf samen met de Lichtfiguur in de cirkel van licht hebt gevisualiseerd, je voeten rustend tegen de voeten van de Lichtfiguur, boven je het oneindige punt van Licht, doe je deze bewuste ademhaling.
Adem in op de gewone, fysieke manier en zie tegelijkertijd adem aan de buitenkant van het lichaam, vanuit de Solarplexus, naar beneden gaan, het Lichtfiguur in. Adem dan uit en visualiseer dat adem vanaf de Solarplexus opstijgt naar het oneindig punt van Licht.

Begeleidende woorden

Doe op deze manier elke ochtend zes bewuste ademhalingen. Je kunt ze vaker op een dag doen als je het gevoel hebt het nodig te hebben. Laat je fysieke ademhaling natuurlijk en ontspannen, op de gewone wijze verlopen. De adem die je visualiseert, ziet er uit als gewone adem zoals je die op een koude ochtend buiten ziet, als een soort damp dus.
Laat je niet verleiden tot allerlei mystieke mijmeringen of zwevende gedachten. Wees realistisch, zoek niet naar mystieke resultaten of psychische sensaties. De resultaten zullen komen op de gewenste tijd en volgorde, voor ieder verschillend. Ze zullen je de kennis brengen over hoe je werkelijk bent en in toenemende mate je goddelijke capaciteiten ontplooien.
Zoals eerder gezegd, kun je deze oefening – behalve als dagelijkse routine in de ochtend – ook vaker op een dag doen. Als je je bezorgd, onzeker, angstig of gespannen voelt, of je nu zit, staat of beweegt, doe een paar bewuste ademhalingen en je zult je evenwicht terugvinden. Ook bij slapeloosheid zal het je helpen te ontspannen en zonder zorg of angst te slapen.