De onzichtbaren

Met deze novelle betreedt de lezer een werkelijkheid die ener-
zijds geworteld is in onze alledaagse realiteit, anderzijds in een
realiteit die daarachter ligt. Dat beide realiteiten in elkaar over-
vloeien en elkaar wederzijds beïnvloeden wordt gaandeweg
duidelijk. Een spannend verhaal dat oproept tot het besef dat
wij als mensen verantwoording dragen voor de Aarde en al
haar zichtbare en onzichtbare schepselen.

Anna Davids heeft ontmoetingen met elementenwezens. Deze
zijn er slecht aan toe. Dat komt door de ‘pijnlijke stralen’ die
door de wereld gaan, veroorzaakt door de toenemende draad-
loze digitale communicatie van de mens. Anna beleeft zowel
met de onzichtbare wezens als met haar geliefde Joris een aan-
tal avonturen die haar louteren en vormen. Na verschillende
pogingen om de elementenwezens te helpen, wacht haar nog
een zware beproeving…


Marijke Smith, schrijver en pianodocent, publiceerde eerder korte verhalen,
gedichten en de novelle De Komst van de Groene Draak. Ook schreef zij de
liedteksten voor de muziektheater-voorstelling ‘Er was eens een Zieltje’.
In 2006 startte zij ‘De Groene Draak’, een beweging die mensen inspireert
tot een diepere verbinding met de natuur. Tegenwoordig geeft zij ook voet-
reflexbehandelingen.