Welkom op de site van Marijke Smith

Boekpresentatie – Muziek – Sprekers
DE ONZICHTBAREN
Een esoterische novelle over elementenwezens, elektromagnetische straling en de invloed daarvan op de fijnstoffelijke wereld.
Zondag 4 oktober 2020
14.00 – 16.00 uur (inloop 13.45 uur)
Ontmoetingspunt ’t Helder

Helderse weg 31, Overloon
Er zijn nog drie kaarten beschikbaar Wil je erbij zijn stuur dan een mail naar hanskunneman@gmail.com
Ben je met meer personen dan kunnen we je op de wachtlijst plaatsen.

Een inspirerende middag voor iedereen met hart voor het welzijn van de Aarde

Marijke Smith vertelt over de ontstaansgeschiedenis van haar boek De Onzichtbaren. Dit sprookjesachtige verhaal is geschreven vanuit het besef dat het belangrijk is dat wij mensen ons opnieuw leren verbinden met het rijk van de natuurwezens, de ‘onzichtbaren’, ook wel elementenwezens genoemd. Daarnaast vraagt het aandacht voor een zaak die niet alleen voor ons mensen maar voor de hele schepping, dus ook voor de elementenwezens, van groot belang is: de zich steeds uitbreidende draadloze digitale communicatie en de invloed daarvan op de natuurlijke stromingen in de fijnstoffelijke wereld. Lees meer

Hans Kunneman spreekt over de ‘onttovering’ in onze cultuur als gevolg van eenzijdig rationeel denken. Het is niet gek dat wij in onze tijd vervreemd zijn geraakt van de mysterieuze kant van het leven, waar naast engelen ook elementenwezens deel van uitmaken. Ook gaat hij in op het fenomeen egregores, een verschijnsel dat er voor zorgt dat veel systemen in onze maatschappij zonder morele verankering functioneren. Door bundeling van krachten kan er een dominant ‘groepswezen’ ontstaan waarbinnen mensen onbewust hun zelfstandigheid prijsgeven. Hoe kunnen we ons losmaken van dit ‘groepswezen’ en autonoom blijven denken, voelen en handelen?

Babette Holtman zingt deze middag liederen van Hans Kunneman die haar daarbij begeleidt op de gitaar.
De liedteksten zijn van Marijke Smith en afgestemd op het thema van deze middag.
Babette Holtman is naast een getalenteerd zangeres ook actrice en – samen met Hans Kunneman – te zien in de familievoorstelling Er was eens een zieltje. Zie: www.erwaseenseenzieltje.nl

Zelf ervaren
Het is eigenlijk niet moeilijk om natuurwezens te ervaren. Het vraagt vooral om een open houding. Halverwege de middag vragen wij de deelnemers mee naar buiten te gaan om ons in stilte af te stemmen op de daar aanwezige natuurwezens. Achteraf is er gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Dok Kunneman, zoon van Hans Kunneman en Marijke Smith, zal het geheel op sprankelende wijze presenteren.

Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om het boek De Onzichtbaren te kopen. Speciale prijs voor deze middag € 15,-. Vanaf 4 oktober ook verkrijgbaar via bol.com voor € 17,50.

In verband met de huur van de zaal vragen wij een vrijwillige bijdrage.

Wellicht overbodig, toch willen wij u vragen om in verband met de geldende maatregelen bij klachten thuis te blijven. Tijdens de middag wordt zorg gedragen voor voldoende ventilatie.